TRAO THƯỞNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

20180205_072707_Richtone(HDR)

20180205_072848_Richtone(HDR)

20180205_073003_Richtone(HDR)